Στρ. Διονυσίου, Αντ. Ρεπάνης – Λάθος Το Δρόμο Πήραμε [7”]
[VG+ , VG++]

7.00

δεν έχει κέντρο, στη δεύτερη πλευρά: Θα Κερδίσει Η Αγάπη

Κατάσταση

VG+ , VG++

Χώρα

Greece

Label

His Masters Voice

Κωδικός

7PG 8154

Ημερομηνία

1973

Είδος

7''