Σπανός, Γιάννης – Εκείνο Το Καλοκαίρι [CD]
[EX , EX]

4.00

δινόταν δωρεάν με τεύχος του περιοδικού “Out”

Κατάσταση

EX , EX

Χώρα

Greece

Label

EMI, Out

Κωδικός

7243 8 59294 2 7

Ημερομηνία

1998

Είδος

CD