Καταστάσεις

Στην κατάσταση των μεταχειρισμένων προϊόντων φαίνονται 2 αξιολογήσεις (πχ VG+ , EX). Η πρώτη αξιολόγηση αφορά το εξώφυλλο και η δεύτερη το δίσκο ή το cd. Επίσης θα προσπαθήσουμε με σχόλια να περιγράψουμε πιθανές φθορές των μεταχειρισμένων δίσκων και cd. Εάν τυχόν χρειάζεστε την οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με καταστάσεις ή ακόμα και μία πιο λεπτομερή περιγραφή, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ
SS: Σφραγισμένος καινούριος δίσκος.
M-: Mint Minus : Καινούριος/αχρησιμοποίητος αλλά όχι σφραγισμένος δίσκος.
EX: Excellent : Ο δίσκος έχει καθαρή επιφάνεια  ή έχει μικρές ατέλειες στην επιφάνεια οι οποίες δεν ακούγονται. Σε αυτή την κατηγορία και ένα βήμα κάτω από το ΕΧ, χρησιμοποιούμε το ΕΧ-: Excellent Minus: Ο δίσκος παρουσιάζει ελαφρά σημάδια στην επιφάνεια. Στην χειρότερη περίπτωση η ποιότητα του ήχου επηρεάζεται πολύ λίγο (και σχεδόν ασήμαντα). Εξώφυλλα αυτής της βαθμίδας συνήθως παρουσιάζουν ένα μικρό ελάττωμα.
VG+: Very Good Plus : Ο δίσκος έχει παιχτεί αρκετά και συνήθως παρουσιάζει ελαφρά σημάδια παιξίματος με σχετικά μικρή αλλαγή στην ποιότητα ήχου. Εξώφυλλο αυτής της βαθμίδας συνήθως εμφανίζει κάποιο ελάττωμα (σκίσιμο από αφαίρεση αυτοκόλλητου, ringwear). VG++ και VG+++ είναι βαθμίδες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Excellent και το Very Good Plus.
VG : Very Good : Ο δίσκος είναι σχετικά κακοδιατηρημένος και παρουσιάζει περισσότερες ατέλειες από τον πιό πάνω βαθμό. Η ποιότητα ήχου μπορεί να παρουσιάζει ενοχλητικούς θορύβους σε σημεία, όχι όμως συνεχώς και όχι δυνατότερα από το επίπεδο της μουσικής. Το εξώφυλλο παρουσιάζει εμφανή σημάδια χρήσης και/ή κάποιο έντονο ελάττωμα.
G: Good : Ο δίσκος είναι αρκετά κακοδιατηρημένος με πολλές ατέλειες στην επιφάνεια. Η ποιότητα ήχου μπορεί να έχει συνεχή θόρυβο σχετικά χαμηλού επιπέδου. Εξώφυλλα αυτής της βαθμίδος είναι κακοδιατηρημένα και παρουσιάζουν αρκετές και χτυπητές ατέλειες.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ CD
SS : Σφραγισμένο cd.
M-: Mint Minus: Καινούργιο αμεταχείριστο cd.
EX: Excellent : Πολύ καλή κατάσταση, αρκετά κοντά σε καινούργιο.
VG+: Very Good Plus : Το cd έχει παίξει αρκετά και παρουσιάζει σημάδια στην επιφάνεια παιξίματος. Δεν επηρεάζεται η ποιότητα παιξίματος. Η συσκευασία  ή πιθανά ένθετα παρουσιάζουν σημάδια χρήσης. Όπως και στα βινύλια VG++ και VG+++ είναι βαθμίδες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Excellent και το Very Good Plus.
VG: Very Good: Η επιφάνεια παιξίματος έχει πολλά σημάδια. Η συσκευασία  ή πιθανά ένθετα παρουσιάζουν έντονο ελάττωμα το οποίο συνήθως αναφέρεται στα σχόλια.

Η βαθμολόγηση εξωφύλλων cd δεν περιλαμβάνει αντικαταστάσιμες πλαστικές θήκες. Οπότε αυτές μπορεί να είναι σε άριστη κατάσταση ή να παρουσιάζουν ελαφριά φθορά.  Σπασμένες πλαστικές θήκες αντικαθίστανται με νέες.